Služby

  • Konzultácie gynekologických problémov, poradenstvo.
  • Komplexné gynekologické vyšetrenia + odbery biologického materiálu
  • Rýchla diagnostika zápalu -  vyšetrenie CRP na ambulancii
  • Ultrasonografické vyšetrenia brušnou, vaginálnou sondou
  • Poradňa pre plánované rodičovstvo,  antikoncepcia, folikulometria
  • Poradňa pre tehotné
  • Prenatálny screening USG v tehotnosti
  • Doppler sonografia/ prietoky/
  • Kardiografia – pravidelné sledovanie stavu plodu v posledných týždňoch gravidity
  • 3D/4 D Ultrasonografia